Nhà máy và phòng trưng bày tại Sài Gòn

Nhà số 53, Đường số 6 (Nguyễn Duy Trinh)
Phường Long Trường, Quận 9
Tp HCM, Việt Nam

HOTLINE: +84-909431946

Văn Phòng Quản Trị

116/56 Đường số 11
Phường Trường Thọ
Quận Thủ Đức
TP.HCM, Việt Nam

Phòng Trưng bày sản phẩm Saigon BBQs ở Sài Gòn

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý khách có thắc mắc hoặc câu hỏi gỉ về sản phẩm của Saigon BBQs thì hãy liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại hoặc gửi tin nhắn.